CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TEZ VIỆT NAM.

Văn Phòng Giao Dịch:  165 Vũ Hữu , Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số thuế:0108770886 * Hotline:  0977.684.674 *Email: tuong.viet@tez.vn