Category: Tin Hay Mỗi Ngày

Tạm xuất tái nhập là gì

Tạm xuất tái nhập là gì –  Tái nhập hàng hoá là gì ?   1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định…

Lệ phí trước bạ là gì? Các trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ ?

Lệ phí trước bạ là gì? Các trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ ?  Lệ phí trước bạ là một khoản tiền mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu của mình đối với tài sản đó. – Theo Điều 9, nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ…

Khái niệm “Thuế suất là gì “

Khái niệm “Thuế suất là gì “ Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế. Thuế suất có các loại: Thuế suất lũy tiến, Thuế suất tỉ lệ thuận, Thuế suất cố định tuyệt đối, Thuế suất luỹ thoái. “1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế…

Khái niệm cổ phiếu quỹ là gì     Theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế, cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã được công ty cổ phần đại chúng phát hành và được chính công ty phát hành đó mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp.  Như vậy,…

Chi phí hợp lý là gì ?

Chi phí hợp lý là gì ?   Theo pháp luật và thực tế hiện nay “Chi phí hợp lý” được hiểu là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khi doanh nghiệp hoạt động, doanh nghiệp sẽ thường phát sinh các chi phí sau: chi phí thuê văn phòng, chi phí mua máy tính,…