Category: Văn Bản & Biểu Mẫu

Mẫu cv xin thực tập

Mẫu cv xin thực tập – Nội dung trong CV xin thực tập ngành khách sạn Bạn là sinh viên chuyên ngành nhà hàng khách sạn, bạn đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Bạn đang chuẩn bị thực tập nhưng không biết xin việc thực tập ở đâu? Cũng như giấy xin thực tập,…

Mẫu cv xin việc bằng tiếng Anh cho ngành Kỹ thuật

Mẫu cv xin việc bằng tiếng Anh cho ngành Kỹ thuật TPO Contact: 901955**** Email: TO_670*****@gmail.com CAREER OBJECTIVE A Career in the field of civil engineering to challenge myself to take creative projects and to help in planning,designing and construction. EDUCATIONAL DETAILS Bachelor of Engineering in Civil and Structure (B.E) from TUP University. HSC from…

Mẫu cv xin việc bằng tiếng Anh cho ngành IT

Mẫu cv xin việc bằng tiếng Anh cho ngành IT IT Internship CV Rajiv XXXX Mobile: +91-85******** rajiv****@gmail.com Career Objective Seeking for a job to pursue a highly rewarding career and healthy work environment where I can utilize my skills and knowledge efficiently for the organizational growth. Key Skills Programming Languages: C, C++, Java, .NET, PHP.…

Mẫu cv xin việc bằng tiếng Anh cho ngành Marketing

Ram XXXX Mobile: 99****** Email: ram******@gmail.com OBJECTIVE Looking for an organization where I can enhance my knowledge and from my academic learning give my best to the organization. COMPUTER SKILLS Operating System: Window XP, 2000, 98, LINUX; Language: ‘C’, ‘C++’; Database: MS Access Others: MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint and Internet PERSONAL QUALITIES Good communication and interpersonal skills Can work under…

Mẫu giấy giới thiệu – Giấy giới thiệu chuẩn nhất cho các ngành nghề TÊN CÔNG TY CỦA BẠN Số: …/GT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–     GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: ……………………………………….……………………………………………………………………….. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:……………………………………………………………………………………………………. Ông Bà: …………………………………………………………………………………………..…